info@lsi.edu.kh +855 23 883 044

Teaching and Learning Center

Mr. Tith Sinoeun

Mr. Tith Sinoeun, Consultant

Consultant in IQA Unit
E-mail: sinoeun_tith@lsi.edu.kh
H/P: +855 10 330 855 | 017 330 855

Mr. Phy Chanthoeun

Mr. Phy Chanthoeun, Assistant Dean

Assistant Dean in charge of IQA Unit
E-mail: chanthoeunphy@lsi.edu.kh
H/P: +855 69 565 147

Miss. San Sarim

Miss. San Sarim, Internal Assessor

Internal Assessor in IQA Unit
E-mail: sarim.san@lsi.edu.kh
H/P: +855 89 737 650

Christian OSTEBO

Christian OSTEBO, Internal Assessor

Internal Assessor in IQA Unit
E-mail: christian@lsi.edu.kh
H/P: +855 77 890 015

Mr. Sam Sethvannak, Internal Assessor

Internal Assessor in IQA Unit
E-mail: sam.sethvannak@lsi.edu.kh
H/P: +855 17 465 000

Mr. Min Nop

Mr. Min Nop, Internal Assessor

Internal Assessor in IQA Unit
E-mail: minnop@lsi.edu.kh | minnop9@gmail.com
H/P: +855 92 828 197 | +855 70 448 289